ΠΙΣΙΝΕΣ SKIMMER

Οι πισίνες SKIMMER αποτελούν μια οικονομικότερη αλλά εξ’ ίσου τεχνικά άρτια επιλογή.

Στις πισίνες SKIMMER το νερό ανακυκλώνεται περνώντας μέσα από τα skimmer όπου κατακρατούνται φύλλα, μυγάκια κλπ.

Η επιφάνεια του νερού διατηρείται 10-12 εκ χαμηλότερα από την επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου.

Συνιστάται οι διαστάσεις στις πισίνες SKIMMER να μην ξεπερνούν τα 6,00 Χ 12,00 μ και να αποφεύγονται τα ιδιαίτερα ακανόνιστα σχήματα, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός της επιφάνειας του νερού.