ΠΙΣΙΝΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ - OVERFLOW POOLS

Στις πισινες υπερχείλισης το κύριο χαρακτηριστικό είναι οτι η επιφάνεια του νερού ανεβαίνει μέχρι την στέψη της πισίνας και ξεχειλίζει σε ένα κανάλι, με συνέπεια ο καθαρισμός της επιφάνειας του νερού να είναι πιο γρήγορος και αποδοτικός.

Οι πισίνες υπερχείλισης είναι σαφώς εντυπωσιακότερες απο τις συμβατικές  καθόσον η επιφάνεια του νερού δημιουργεί ένα μεγάλο καθρέπτη όπου αντικατοπτρίζονται στοιχεία του περιβάλλοντος.

Η πισίνα υπερχείλισης αποτελεί μία ιδανική επιλογή για πισίνες που κατασκευάζονται σε επικλινή εδάφη διότι έχουμε σαν αποτέλεσμα την ένωση  νερού και ορίζοντα (infinity pools).

Δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή μεγέθους και  σχήματος για τις πισίνες υπερχείλισης, όμως η κατασκευή τους επιβάλλεται όταν είναι ιδιαίτερα μεγάλες , κοινόχρηστες ή δημόσιες.