ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Η εσωτερική επένδυση της πισίνας καθορίζει απόλυτα την τελική απόχρωση του νερού σε συνδυασμο με τον φυσικό φωτισμό και το βάθος της πισίνας.

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την τελική επένδυση της πισίνας είναι η στεγανοποίηση (υγρομόνωση) της πισίνας ώστε να εξασφαλιστεί η αποφυγή διαρροών.

Οι επιλογές για την εσωτερική επένδυση της πισίνας είναι σχετικά περιορισμένες, δηλαδή πλακάκια, ψηφίδες, βαφή, έγχρωμη τσιμεντοκονία και βοτσαλωτό.

Για την εσωτερική επένδυση της πισίνας πρέπει να επιλέγονται άριστα υλικά (κόλλες, στόκοι αρμών εποξειδικοί, άμμος θαλάσσης, πρόσμικτα και ενισχυτικά τσιμεντοκονίας, βοτσαλωτά μίγματα αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού) έτσι ώστε να διασφαλιζεται  η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της επένδυσης της πισίνας.