ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Όλες οι δημόσιες εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, camping,οικισμοί, συγκροτήματα κατοικιών, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) είναι πλέον υποχρεωμένες να επεξεργάζονται τα απόβλητά τους πριν τα απορρίψουν στο περιβάλλον.

Η STELNIC σε συνεργασία με την αδελφή εταιρεία ΕΡΜΩΝ ΑΕ εξειδικεύονται από το 1986 στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία παρόμοιων μονάδων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΡΜΩΝ ΑΕ χρησιμοποιώντας τα κατασκευαστικά πτυχία της έχει αναλάβει πολλά δημόσια έργα την τελευταία 20ετία ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς.