ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ COMPACT

Τα αυτόνομα προκατασκευασμένα συστήματα βιολογικού καθαρισμού καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος.

Τα συστήματα COMPACT τοποθετούνται εύκολα και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Το εξερχόμενο νερό μπορεί να ποτισθεί σε δένδρα είτε να καταλήξει στο έδαφος μέσω απορροφητικών τάφρων (ντρενάζ)  ή βόθρου.

Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού δίνουν οριστική λύση σε περιπτώσεις προβληματικών βόθρων και σας απαλλάσσουν από την ενόχληση και το κόστος του βυτίου.